AUGMENT DE LA BASE MÀXIMA DE COTITZACIÓ 2018

01 Oct
bases_tipos_cotizacion_UGT_dic_2016

AUGMENT DE LA BASE MÀXIMA DE COTITZACIÓ 2018

La Llei de Pressupostos publicada en aquest mes de juliol de 2018, ha modificat les bases de cotització tant del Règim General com el Règim d’Autònoms. Els canvis més significatius per ambdós casos són els següents:

  • Règim General: Des del mes d’agost, la base màxima de cotització en el Règim General ha passat de 3.751,20 euros a 3.803,70 euros mensuals. La base mínima segueix sent de 858,60 euros mensuals. Per la qual cosa, si té un treballador que el seu salari mensual supera els 3.803,70 euros, amb prorrata de pagues extra inclosa, la pujada de la base màxima li comportarà un augment dels costos.
  • RETA: Si vostè és autònom societari, és a dir que cotitza en el RETA perquè té el control de la seva societat i treballa en ella, la seva base mínima no canvia, segueix sent de 1.199,10 euros mensuals. Però a l’igual que en el Règim General, sí que augmenta la base màxima, amb efectes des del mes d’agost, passant a ser de 3.751,20 euros a 3.803,70 euros.