ENDARRERIMENTS EN LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF

09 Oct
image_content_8662279_20180918020838

ENDARRERIMENTS EN LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF

Si vostè va presentar la seva declaració de l’IRPF amb un resultat a retornar i transcorreguts sis mesos des de la data límit de termini per declarar, és a dir el 2 de juliol de 2018, i Hisenda no li ha emès cap ordre de pagament, tindrà dret a cobrar uns interessos de demora.

Aquests interessos es calculen pel període entre la data de venciment del termini dels sis mesos i la data en què Hisenda ordeni finalment el pagament. No és necessari que vostè sol·liciti expressament que li paguin els interessos. Hisenda els liquidarà automàticament.

Quan finalment percebi aquests interessos, haurà d’incloure’ls en la base de l’estalvi del seu IRPF, a un tipus que oscil·la entre el 19% i el 23%.

Si a finals d’any veu que Hisenda encara no li ha tramitat la devolució de l’IRPF, informi’ns. Els nostres assessors li verificaran el motiu de l’endarreriment.