PAGUI MENYS PER LA RENDA DEL 2018

23 Nov
declaracion-de-la-renta-fuerteventura-3

PAGUI MENYS PER LA RENDA DEL 2018

Ara que s’apropa el final d’any, recordi que encara pot prendre algunes mesures que li permetin tributar menys en la seva declaració fiscal de l’IRPF de 2018.

  • Aporti diners al seu pla de pensions: Les quantitats que aporti, fins a 8.000 euros anuals, es restaran de la base del seu IRPF, el que li permetrà estalviar fins al 45% de les quantitats mencionades. Depenent de quina Comunitat Autònoma sigui, fins i tot aquest estalvi pot ser més elevat.
    Si el seu cònjuge no obté rendiments del treball o d’activitats econòmiques, o bé sí que n’obté per quanties inferiors a 8.000 euros, recordi que pot aportar fins a 2.500 euros a l’any al seu pla de pensions. Això també li permetrà reduir la base imposable del seu IRPF, com si ho estigués aportant al seu propi pla.
  • Si va adquirir el seu domicili habitual abans de 2013, efectuï una amortització anticipada del préstec que estigui pagant per aquesta, de mode que l’import total satisfet durant l’any arribi o s’aproximi a la base màxima de la deducció per compra d’habitatge (9.040 euros). Així s’estalviarà al voltant  d’un 15% de les quantitats satisfetes.

Contacti amb nosaltres, analitzarem la seva situació tributària i li proposarem alternatives per reduir la seva tributació per l’IRPF abans que finalitzi l’any.