COMPATIBILITAT ENTRE TREBALL I PENSIÓ DE JUBILACIÓ

04 Dic
cache_63518

COMPATIBILITAT ENTRE TREBALL I PENSIÓ DE JUBILACIÓ

Si un treballador, sigui autònom o treballador per compte d’altri, accedeix a la jubilació una vegada assolida l’edat legal i té cotitzats el nombre d’anys necessaris per cobrar el 100% de la base reguladora, 35 anys i 6 mesos l’any 2018, pot compatibilitzar el treball amb la pensió:

  • Es cobra el 50% de la pensió amb independència de la jornada laboral o l’activitat que realitzi el pensionista.
  • Aquest percentatge arriba al 100% si es tracta d’un autònom que tingui contractat, com a mínim, a un treballador per compte d’altri.

Tot i que la Seguretat Social no permet als propietaris de societats, els autònoms societaris, cobrar el 100% indicat en el segon punt, ha de saber que ja hi ha alguna sentència que els reconeix el 100% quan és la societat de la qual són propietaris la que té contractat un treballador.

Si vol saber, segons la seva situació, si pot compatibilitzar el treball amb la pensió. Consulti’ns, els nostres assessors valoraran si és possible.