PRESTACIÓ DE MATERNITAT EXEMPTA D’IRPF

10 Dic
PRESTACIONES-POR-MATERNIDAD

PRESTACIÓ DE MATERNITAT EXEMPTA D’IRPF

Com és probable que hagi llegit a la premsa, el Tribunal Suprem ha reconegut que les prestacions per maternitat es troben exemptes de tributar IRPF, en contra del criteri que havia mantingut Hisenda fins ara.

Per la qual cosa, si en els últims quatre anys (2014, 2015, 2016 o 2017) vostè o algú del seu entorn ha tributat per una prestació de maternitat, rectifiquin la Declaració de Renda presentada i sol·licitin la devolució de la quota de l’IRPF satisfeta en excés. Hisenda li haurà de retornar, junt amb els interessos per demora.

A més, escau entendre que les prestacions per paternitat han de rebre el mateix tracte, pel que també és possible en aquests casos sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts. Tot i que és molt probable que Hisenda es negui a la devolució, hi ha la possibilitat que els tribunals opinin diferent.

Si ha tributat per una prestació de maternitat o paternitat en els últims quatre anys, contacti amb els nostres professionals, l’ajudaran a recuperar l’IRPF satisfet en excés.