AGENT COMERCIAL O VENEDOR EN PLANTILLA?

27 Dic
comercio-interior-y-exterior-2

AGENT COMERCIAL O VENEDOR EN PLANTILLA?

Quan una empresa vol ampliar les seves vendes en una zona en la qual no està present, sol plantejar-se si és millor fer-ho mitjançant una xarxa de venedors propis o bé a través d’agents comercials independents. En aquest sentit escau aclarir que:

  • Els agents comercials són professionals independents que solen anar a comissió. Per tant, aquesta opció només suposarà per l’empresa un cost variable.
  • Els venedors en plantilla suposaran un cost fix, la part fixe del seu salari, i un cost variable, les comissions que es pactin, que, en general, seran inferiors a les dels agents comercials.

Així mateix, s’ha de tenir en compte que, en cas de resolució del contracte, els agents independents també tenen dret a determinades indemnitzacions per clientela i, en alguns casos, per danys i perjudicis. Per la qual cosa, el fet que siguin autònoms no significa que la fi de la relació laboral no suposi cap cost per l’empresa que els va contractar.

L’opció per una alternativa o l’altra passa per analitzar correctament els costos anuals i les conseqüències econòmiques en la fi de la relació laboral.

Si té dubtes i vol saber quina és la millor opció, consulti’ns. Els nostres assessors l’ajudaran a decidir quina de les dues alternatives li beneficia més.