INCORPORACIÓ DE BECARIS

08 Feb
Becario-learning-mmbqrg9415fehgr564vyutxx6fj032eq1usoblzmn8

INCORPORACIÓ DE BECARIS

Els becaris en pràctiques són una bona alternativa per seleccionar futurs treballadors. La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris mitjançant acords amb el seu centre educatiu.

Si els estudiants de formació professional o universitaris que fitxi realitzen pràctiques curriculars, és a dir, les que es configuren com una assignatura necessària per obtenir el títol, no estarà obligat a pagar-los res, tot i que és habitual fer-ho. En aquest cas, haurà de cotitzar per ells, però podrà aplicar-se una bonificació del 100%.

A més dels acords en centres educatius, també pot signar un conveni amb els Serveis Públics d’Ocupació, amb la finalitat d’incorporar persones ja titulades per realitzar pràctiques no laborals.
En aquest cas, el titulat ha de tenir entre 18 i 25 anys i estar inscrit com a demandant d’ocupació. En la realització de pràctiques no laborals, li haurà de satisfer a  l’afectat almenys el 80% de l’IPREM.

En ambdós casos, un tutor haurà de verificar el treball de l’afectat i emetre un informe sobre el seguiment de les pràctiques.

Si li interessaria incorporar estudiants en pràctiques a la seva plantilla, consulti’ns. L’informarem sobre els tràmits necessaris per a realitzar la incorporació.