CANVIS EN LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

11 Feb
jubilacion-parcial-autonomos

CANVIS EN LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

L’any 2013 es van endurir les condicions per accedir a la jubilació. Tanmateix, i respecte a la jubilació parcial anticipada, una nova norma permet aplicar la legislació anterior fins al 31 de desembre del 2022 en determinats supòsits.

En concret, es permetrà accedir a la jubilació parcial anticipada als treballadors que tinguin 61 o més anys sempre que es compleixin, entre altres, els següents requisits:

  • El treballador haurà d’haver cotitzat almenys 33 anys i haurà de realitzar funcions que requereixin d’esforç físic i un alt grau d’atenció.
  • L’empresa per la qual treballa ha de ser una indústria manufacturera i tenir amb un contracte indefinit al 70% de la seva plantilla.
  • La reducció de jornada del jubilat parcial ha de ser entre el 25% i el 67%, o fins al 80% si el rellevista és contractat a jornada completa i amb contracte indefinit.

Si la seva empresa està dins el colectiu indicat, contacti’ns, els nostres assessors l’indicaran com procedir en aquests casos.