CANVIS EN L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR L’IRPF

15 Mar
app-para-hacer-la-declaracion-2018

CANVIS EN L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR L’IRPF

Com a regla general, quan la principal font d’ingressos d’una persona són les rendes del treball i aquestes no superen els 22.000 euros, no existeix l’obligació de presentar l’IRPF. Malgrat això, en certs casos aquest límit és més baix. Com per exemple:

  • Si es perceben rendiments del treball de més d’una entitat i la suma de les rendes procedents del segon i restants pagadors superen els 1.500 euros.
  • Si s’han percebut rendes subjectes a un tipus fix de retenció, o quan el pagador no està obligat a retenir. Com seria el cas d’administradors, treballadors de la llar, pensions de l’estranger…

En aquests casos, sàpiga que el límit ha augmentat. En concret, per al 2018 el límit es fixava en 12.643 euros. A partir de 2019, l’import d’aquest límit serà de 14.000 euros en tots els casos.