DEROGACIÓ DE BONIFICACIONS AL 2019

01 Abr
Bonificación-Seguros-Sociales

DEROGACIÓ DE BONIFICACIONS AL 2019

A partir de l’1 de gener de 2019, amb l’aprovació del Reial Decret Legislatiu 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, algunes de les bonificacions les quals la seva empresa es podia veure beneficiada han quedat derogades.

Les empreses ja no poden realitzar el contracte indefinit de suport als emprenedors, en el que s’establia un període de prova d’un any i donava dret a bonificacions durant tres anys a més de deduccions en l’Impost sobre Societats. No obstant això, sàpiga que els contractes signats abans del 2019, fins i tot els contractes signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre, quan la xifra d’atur encara no havia baixat per sota del 15%, segueixen sent vàlids. Per la qual cosa, les empreses podran seguir aplicant-se els incentius durant el termini establert en la normativa que regulava aquest tipus de contractes.

També s’han derogat alguns incentius lligats a la contractació de joves. Per exemple, les bonificacions en els contractes en pràctiques, les reduccions per autònoms menors de 30 anys que contracten a majors de 45 o els contractes a temps parcial amb vinculació formativa.

Tot i l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, algunes bonificacions continuen vigents i convé recordar-les per tal de beneficiar-se d’elles si es compleixen els requisits. En concret, segueixen vigents els incentius per conversió a indefinit dels contractes en pràctiques, de relleu i per la formació. També es poden seguir aplicant les bonificacions existents sobre els contractes d’interinitat per substituir a treballadors en situació de maternitat o paternitat o en excedència per cura de fills o familiars.

Si no té clar quines bonificacions es podria aplicar, contacti amb nosaltres. Els nostres assessors l’informaran sobre les bonificacions que continuen vigents i verificaran si es pot beneficiar d’alguna d’elles.