EL NOU REGISTRE DE JORNADA I SALARIS

14 May
Time management giant clocks and business people. Manager controls employees working well, do tasks productively, organizing skills help to spend hours in the office effectively. Vector illustration

EL NOU REGISTRE DE JORNADA I SALARIS

A partir del 12 de maig, una recent llei obliga a totes les empreses a dur un registre de la jornada dels seus treballadors, inclosos aquells que estan contractats a jornada completa. Fins ara ja existia aquesta obligació de registrar la jornada, però tant sols en aquells treballadors contractats a temps parcial.

Aquest registre de jornada ha d’incloure l’hora concreta d’inici i final de la jornada. Per complir amb la llei s’ha de tenir en compte:

  • El seu conveni col·lectiu o l’acord d’empresa amb els representants dels treballadors. Hi ha la possibilitat que en aquests s’especifiqui com documentar aquest registre.
  • En el cas que no, la seva empresa pot decidir unilateralment com complir amb aquesta obligació. Per exemple, amb un sistema de fitxatges (amb targeta, programes on-line…), o bé mitjançant un registre manual que documenti l’hora d’entrada i sortida.

Tingui present que incomplir l’obligació de registre suposa una infracció greu tipificada amb multes d’entre 626 i 6.250 euros.

Tanmateix, si la seva empresa té més de 50 treballadors, quedarà també obligada a dur un registre amb la mitjana salarial abonada a la plantilla. En concret, ha de reflectir la mitjana dels salaris, dels complements salarials i de les percepcions extrasalarials. Aquest llistat ha d’estar desglossat per sexes i distribuït per grups professionals, categories professionals o llocs de treball d’igual valor.

En el cas que no disposi dels mecanismes o tingui dubtes sobre aquestes noves obligacions imposades per la llei, posi’s en contacte amb els nostres assessors. Li facilitarem un document amb el qual podrà elaborar un registre manual i li direm com utilitzar-lo.