AUGMENT DE LA PATERNITAT

11 Jun
shutterstock_81489187

AUGMENT DE LA PATERNITAT

Recentment s’ha publicat el Reial Decret-llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Aquest R.D. ha establert un augment de la duració de la suspensió del contracte per paternitat, garantint a tots els treballadors que tinguin fills a partir de l’1 d’abril del 2019, el dret a gaudir de la suspensió del seu contracte de treball per paternitat durant vuit setmanes. D’aquestes vuit setmanes, les dues primeres s’han de gaudir immediatament després del part.

A part de l’anterior, aquest R.D. també garanteix un augment de la paternitat en els pròxims anys fins a igualar la mateixa duració que la suspensió per maternitat. A partir de l’1 de gener de l’any 2020, la duració serà de dotze setmanes, les quatre primeres de les quals s’hauran de gaudir immediatament després del part. A partir de l’1 de gener de l’any 2021, la duració serà de setze setmanes (mateixa que la maternitat), les sis primeres de les quals s’hauran de gaudir immediatament després del part.

Durant la paternitat, el treballador cobra una prestació de la Seguretat Social del 100% de la seva base reguladora, i l’empresa ha de seguir cotitzant per les quotes empresarials. No obstant això, si contracta a un substitut, pot aplicar una bonificació del 100% en ambdós contractes.

Si un dels seus treballadors està a punt de tenir un fill, consulti’ns i li explicarem totes les repercussions que pot tenir.