CRITERIS DE LA INSPECCIÓ SOBRE EL REGISTRE DE JORNADA

21 Ago
images

CRITERIS DE LA INSPECCIÓ SOBRE EL REGISTRE DE JORNADA

La Inspecció de Treball ha publicat el seu criteri en matèria de registre de jornada. Aquest document té per objecte fixar criteris per la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn en matèria de registre de jornada. Algunes de les qüestions que es tracten en el document serien:

  • El registre de la jornada ha de ser diari. A aquests efectes, no és vàlid disposar únicament de l’horari general aplicable a l’empresa, el calendari laboral o els quadrants d’horaris.
  • A part de dur el registre de jornada dels treballadors a jornada completa, també s’ha de dur un registre diari dels contractes a temps parcial i un registre amb les hores extraordinàries realitzades.
    El registre de jornada dels treballadors a jornada completa es poden utilitzar per complir amb l’obligació del registre de les hores extres. A més, s’ha d’informar mensualment als representants dels treballadors de les hores extres realitzades, sigui quina sigui la seva forma de compensació.
  • El registre de jornada ha d’estar a disposició dels treballadors, dels seus representats i de la Inspecció. Tanmateix, els registres han d’estar físicament en el centre de treball o ser accessibles de manera immediata.
    Per exemple, si la seva empresa duu el registre de jornada de forma manual, el document signat pels seus treballadors, pot escanejar els documents al seu ordinador per a que el seu posterior accés sigui més senzill. En tot cas, la permanència a disposició no implica l’obligació d’entregar còpies.

Recordi que el registre de jornada és obligatori, El nostre despatx l’assessorarà de com instaurar-lo complint amb tots els requisits exigits per la Inspecció.