Blog

09 Oct
image_content_8662279_20180918020838

ENDARRERIMENTS EN LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF

Si vostè va presentar la seva declaració de l’IRPF amb un resultat a retornar i transcorreguts sis mesos des de la data límit de termini per declarar, és a dir el 2 de juliol de 2018, i Hisenda no li ha emès cap ordre de pagament, tindrà dret a cobrar uns interessos de demora. Aquests interessos […]

01 Oct
bases_tipos_cotizacion_UGT_dic_2016

AUGMENT DE LA BASE MÀXIMA DE COTITZACIÓ 2018

La Llei de Pressupostos publicada en aquest mes de juliol de 2018, ha modificat les bases de cotització tant del Règim General com el Règim d’Autònoms. Els canvis més significatius per ambdós casos són els següents: Règim General: Des del mes d’agost, la base màxima de cotització en el Règim General ha passat de 3.751,20 euros […]

01 Oct
disminucion

RECÀLCUL DE LES RETENCIONS 2018

És possible que, una vegada hagi observat les últimes nòmines dels seus treballadors, s’hagi adonat que a algunes d’aquestes se’ls ha reduït el tant per cent aplicable de l’IRPF, o directament se’ls ha deixat de practicar. Aquestes variacions són degudes al fet que en el passat mes de juliol, hi va haver uns canvis legals […]

07 Ago
descarga

LES VENDES PER INTERNET A PARTICULARS

Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, la qual cosa els permet accedir a clients que resideixin en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, ha de saber que aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA. Inicialment, […]

24 Jul
Jornada verano

IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA INTENSIVA A L’ESTIU

Ara que estem en temporada d’estiu, és molt usual que moltes empreses decideixin modificar la jornada laboral i implantar la jornada intensiva,  degut a la baixada del volum de l’activitat durant aquest període. Si la seva empresa és una d’elles, i ho fa per primera vegada, és important que sàpiga que alguns convenis no la contemplen, […]

28 Jun
descarga

REGLES A SEGUIR EN REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Recordi que les notificacions electròniques s’entenen com a rebudes en el moment en què la seva empresa accedeix al seu contingut. Si aquest accés no es produeix, s’entendran com a rebudes una vegada hagin passat 10 dies d’ençà que estan disponibles en la safata d’entrada. Doncs bé, no obri la seva safata d’entrada en qualsevol […]

13 Jun
paga-extra-que-es-600x317

EL CÀLCUL DE LES PAGUES EXTRES

Per calcular l’import de les pagues extres, ha de saber que aquest no només ve determinat segons el salari del treballador en el moment del pagament. S’ha de tenir en compte que aquestes pagues es meriten dia a dia i que al llarg de l’any es poden produir algunes situacions que incideixen en l’import, ja que […]

04 Jun
Mf1446_3-Orientacion-Laboral-Y-Promocion-De-La-Calidad-En-La-Formacion-Profesional-Para-El-Empleo-Online

ACUMULACIONS DEL CRÈDIT FORMATIU

Cada any, la seva empresa disposa d’un crèdit per gastar en cursos formatius per als seus treballadors. Aquesta quantitat de crèdit depèn de la mida de la seva empresa i de les cotitzacions realitzades en matèria de formació professional en l’any anterior. Per exemple, si té de 10 a 49 treballadors, disposa d’un crèdit del […]

24 May
dar-al-partner

DISCREPÀNCIES AMB ELS CLIENTS I PROVEÏDORS

Com vostè sap, en el dia a dia de la seva empresa poden sorgir discrepàncies i incidències amb els clients o els proveïdors, i que a vegades poden acabar en els tribunals. Ja sigui per endarreriments o defectes en l’entrega de les mercaderies, per l’incompliment d’un professional en les condicions pactades en el seu servei… […]

24 May
retribucion-variable-bonus

EL PAGAMENT DEL BONUS EXTRAORDINARI

Si la seva empresa ha tancat l’exercici 2017 amb més beneficis dels esperats, i vol premiar l’esforç dels seus treballadors amb una gratificació extraordinària, ha d’anar amb cura i ser cautelós per no quedar obligat a repetir aquest pagament en el futur. El més recomanable en aquests casos seria d’entregar un document als treballadors reflectint […]