Blog

06 Abr
amortizacion

L’AMORTITZACIÓ DELS ACTIUS PER TORNS

Els actius d’una empresa comencen a perdre el seu valor a mesura que passa el temps i aquesta pèrdua s’amortitza tenint en compte els anys de vida de l’actiu. En general, els coeficients d’amortització aprovats per Hisenda, s’han calculat tenint en compte que els actius s’utilitzen durant un torn de treball de 8 hores. Per […]

05 Abr
cheque-restaurante-sodexo

MILLORES EN ELS XECS RESTAURANT FINS A 11 EUROS

A partir de l’1 de gener d’aquest any 2018, la tributació dels xecs restaurant que la seva empresa pot entregar als treballadors sense que aquests hagin de tributar per l’IRPF,  s’ha vist augmentat fins als 11 euros, enfront dels 9 euros exempts de l’any passat. Aquest nou límit també seria aplicable en el cas que la seva empresa, en […]

Empleats que abusen del WhatsApp

Financial services must tie these three factors together – customer experience, best practices and reliability/responsiveness – to have an effective web presence. They can’t go hard into one particular area and ignore the others. They have to understand what’s available versus their competitors, what consumers think of their sites versus competitors’ and how their sites are performing.

22 Ene
news3

Canvis en la formació bonificada

In your life, you may have many times facing financial issues. It’s good if you know how to handle it by yourself and have enough time to take care of it. In other cases, it’s time you get a financial consulting service. And the article below will show you those cases.