Serveis d'alt valor afegit

small aL'Autònom

El professional liberal o autònom empresari és un client que requereix d'un gestor pròxim que li resolgui totes les obligacions fiscals, laborals i comptables, així com qualsevol assessorament en matèria financera, legal o de qualsevol índole que pugui precisar.

small a La PIME

El nostre enfocament a l'hora d'assessorar a una PIME és multidisciplinar. En tot moment s'assigna un assessor especialista de cadascuna de les àrees d'assessorament, i es realitza un suport constant amb el treball realitzat i amb la informació que subministrem per a la presa de decisions.

small a L'emprenedor

Disposem d'un equip especialitzat per assessorar i ajudar a planificar la creació de qualsevol negoci. Som especialistes en la elaboració de plans d'empresa per a avaluar la viabilitat d'un projecte empresarial, accedir a crèdit i ajudes.

Servei integral i compromís amb el client

Equip portrait

Gràcies als professionals de l'assessoria, a les seves competències i a l'experiència professional que tots els tècnics conformen l'equip de De Cara Assessors, seria impossible donar un servei d' alt valor afegit als nostres clients. Gràcies a l'aportació de tots podem garantir un treball de qualitat, professionalitat i garantia.

Conegui al nostre equip professional...

CANVIS EN LA FORMACIÓ BONIFICADA

S’han produït canvis en aquesta matèria.


Llegir més...
TRANSFORMACIÓ DE LES SCP EN SL

Si té una societat civil, li interessa transformar-la en una SL.


Llegir més...
Som professionals col·legiats
logo ga logo cec logo-gsb logo-icab