Categoría: Laboral

21 Ago
images

CRITERIS DE LA INSPECCIÓ SOBRE EL REGISTRE DE JORNADA

La Inspecció de Treball ha publicat el seu criteri en matèria de registre de jornada. Aquest document té per objecte fixar criteris per la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn en matèria de registre de jornada. Algunes de les qüestions que es tracten en el document serien: El registre de la jornada ha de […]

11 Jun
shutterstock_81489187

AUGMENT DE LA PATERNITAT

Recentment s’ha publicat el Reial Decret-llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. Aquest R.D. ha establert un augment de la duració de la suspensió del contracte per paternitat, garantint a tots els treballadors que tinguin fills a partir […]

14 May
Time management giant clocks and business people. Manager controls employees working well, do tasks productively, organizing skills help to spend hours in the office effectively. Vector illustration

EL NOU REGISTRE DE JORNADA I SALARIS

A partir del 12 de maig, una recent llei obliga a totes les empreses a dur un registre de la jornada dels seus treballadors, inclosos aquells que estan contractats a jornada completa. Fins ara ja existia aquesta obligació de registrar la jornada, però tant sols en aquells treballadors contractats a temps parcial. Aquest registre de […]

29 Abr
cotizacion-autonomos-1-900x400

AUGMENT DE LES PRESTACIONS A FAVOR DELS AUTÒNOMS

Des de l’1 de gener de 2019, els autònoms estan obligats a cotitzar per contingències professionals (accidents de treball), per cessament de l’activitat (“l’atur” dels autònoms) i per formació professional. Això ha provocat que aquells autònoms que no cotitzaven pels dos conceptes, fins a l’any passat era optatiu fer-ho, ha suposat un increment del cost […]

01 Abr
Bonificación-Seguros-Sociales

DEROGACIÓ DE BONIFICACIONS AL 2019

A partir de l’1 de gener de 2019, amb l’aprovació del Reial Decret Legislatiu 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, algunes de les bonificacions les quals la seva empresa es podia veure beneficiada han quedat derogades. Les empreses […]

28 Mar
2018043020231092307

ELS FALS AUTÒNOMS

Amb la finalitat d’evitar la contractació dels falsos autònoms, a partir d’aquest 2019 s’ha afegit un nou tipus d’infracció greu per sancionar aquest incompliment. Si vostè contracta a un treballador autònom i el treball realitzat compleix amb els requisits d’una relació laboral ordinària, és a dir que les tasques es realitzen sota la seva direcció, […]

11 Feb
jubilacion-parcial-autonomos

CANVIS EN LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

L’any 2013 es van endurir les condicions per accedir a la jubilació. Tanmateix, i respecte a la jubilació parcial anticipada, una nova norma permet aplicar la legislació anterior fins al 31 de desembre del 2022 en determinats supòsits. En concret, es permetrà accedir a la jubilació parcial anticipada als treballadors que tinguin 61 o més […]

08 Feb
Becario-learning-mmbqrg9415fehgr564vyutxx6fj032eq1usoblzmn8

INCORPORACIÓ DE BECARIS

Els becaris en pràctiques són una bona alternativa per seleccionar futurs treballadors. La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris mitjançant acords amb el seu centre educatiu. Si els estudiants de formació professional o universitaris que fitxi realitzen pràctiques curriculars, és a dir, les que es configuren com una assignatura necessària per obtenir […]

27 Dic
comercio-interior-y-exterior-2

AGENT COMERCIAL O VENEDOR EN PLANTILLA?

Quan una empresa vol ampliar les seves vendes en una zona en la qual no està present, sol plantejar-se si és millor fer-ho mitjançant una xarxa de venedors propis o bé a través d’agents comercials independents. En aquest sentit escau aclarir que: Els agents comercials són professionals independents que solen anar a comissió. Per tant, […]