Empleats que abusen del WhatsApp

Empleats que abusen del WhatsApp

L’ús del WhatsApp és, cada vegada amb més freqüència, una font de conflictes a les empreses:

-Entre l’empresari i els treballadors, per l’ús abusiu que molts empleats fan d’aquesta eina i la reducció del rendiment que això comporta.

-I també entre els treballadors, ja que a través d’aquesta eina poden produir-se conflictes o discussions entre companys i fins hi tot situacions d’assetjament o mobbing.

 

Per aquest motiu, és necessari que la seva empresa estableixi una política d’ús d’aquesta eina i delmòbil en general –a les hores de treball-.

L’existència d’unes normes clares i comunicades correctament als treballadors li permetrà sancionar a aquells que les incompleixin sense risc que puguin al·legar que vostè les va tolerar o va acceptar com a una cosa normal la seva utilització.

 


Estableixi una política d’ús del mòbil durant les hores de treball i comuniqui-ho a la seva plantilla.

Amb l’existència d’unes normes clares i comunicades, podrà sancionar a qui les incompleixin


Si necessita ajuda pot contactar amb nosaltres i li facilitarem normes d’utilització del telèfon mòbil a l’empresa per tal que les comuniqui als seus treballadors i pugui sancionar qui les incompleixi.

Write a Reply or Comment