MILLORES EN ELS XECS RESTAURANT FINS A 11 EUROS

05 Abr
cheque-restaurante-sodexo

MILLORES EN ELS XECS RESTAURANT FINS A 11 EUROS

A partir de l’1 de gener d’aquest any 2018, la tributació dels xecs restaurant que la seva empresa pot entregar als treballadors sense que aquests hagin de tributar per l’IRPF,  s’ha vist augmentat fins als 11 euros, enfront dels 9 euros exempts de l’any passat.

Aquest nou límit també seria aplicable en el cas que la seva empresa, en comptes d’entregar els xecs restaurant als treballadors, optés com a alternativa la utilització de targetes de crèdit per sufragar les despeses.

Segons la normativa publicada en el BOE, l’import màxim diari exempt de tributar serà d’11 euros, per tant, totes aquelles quantitats que excedeixin d’aquesta xifra hauran de tributar com a pagament en espècie amb el seu IRPF corresponent.

És important recordar que per poder-se beneficiar d’aquesta retribució en espècie exempte de tributació, l’empresa haurà de dur un control exhaustiu dels xecs restaurant que s’entreguin, que hauran d’estar enumerats, ser nominatius i no reemborsables.
Els treballadors que els utilitzin, només els podran fer servir en dies hàbils, sense acumular, en un mateix dia, els no consumits en dies anteriors.

Si la seva empresa decideix implantar l’entrega de Xecs Restaurant o qualsevol tipus de retribució en espècie als treballadors, no dubti en contactar amb nosaltres. Tenim experts professionals que l’assessorarà en com fer-ho i resoldran amb informació més detallada totes les seves qüestions.

 

Write a Reply or Comment