L’AMORTITZACIÓ DELS ACTIUS PER TORNS

06 Abr
amortizacion

L’AMORTITZACIÓ DELS ACTIUS PER TORNS

Els actius d’una empresa comencen a perdre el seu valor a mesura que passa el temps i aquesta pèrdua s’amortitza tenint en compte els anys de vida de l’actiu.

En general, els coeficients d’amortització aprovats per Hisenda, s’han calculat tenint en compte que els actius s’utilitzen durant un torn de treball de 8 hores. Per aquest motiu, quan determinats actius s’estan utilitzant durant més d’un torn de treball, s’ha d’optar per amortitzar-los de la forma més ràpida mitjançant una regla especial que permet augmentar el coeficient d’amortització aplicat.
És important tenir en compte que determinats elements productius, que s’utilitzen diàriament en més d’un torn de treball, es produeix una depreciació més ràpida a causa del seu major ús.

Per aquests elements sotmesos a més d’un torn normal de treball, s’estableix un nou coeficient d’amortització lineal màxim, que es determina incrementant el coeficient d’amortització lineal mínim derivat del període màxim. Resultat que s’obté a partir de la següent fórmula:

Coeficient Màxim torns= Cm + [(CM-Cm) x (hores/8)]

Si la seva empresa té actius que ultilitza en l’activitat durant més de 8 hores al dia, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li verificarem si pot augmentar la seva amortització.

 

Write a Reply or Comment