DISCREPÀNCIES AMB ELS CLIENTS I PROVEÏDORS

24 May
dar-al-partner

DISCREPÀNCIES AMB ELS CLIENTS I PROVEÏDORS

Com vostè sap, en el dia a dia de la seva empresa poden sorgir discrepàncies i incidències amb els clients o els proveïdors, i que a vegades poden acabar en els tribunals. Ja sigui per endarreriments o defectes en l’entrega de les mercaderies, per l’incompliment d’un professional en les condicions pactades en el seu servei… En aquests casos, és convenient que la part perjudicada disposi de proves escrites que el beneficiïn en el cas que la discrepància derivi en un procediment judicial.

En la majoria d’ocasions no és viable enviar un burofax o un requeriment al proveïdor o al client, ja que la relació comercial entre ambdues parts es veuria deteriorada. Però sí que és aconsellable que deixi constància per escrit de la seva postura, en previsió que el problema vagi a més.
Un exemple seria que un proveïdor s’està endarrerint en l’entrega de les mercaderies, enviï un correu electrònic indicant que no accepta la demora i que aquesta té conseqüències per la seva empresa.
O bé si encarrega unes obres i aprecia defectes, enviï un e-mail al contractista deixant constància dels defectes apreciats i sol·licitant-li que els repari.

L’enviament d’un simple e-mail a un client o proveïdor pot servir-li per deixar constància per escrit de la seva postura, fet que l’ajudarà davant una possible reclamació futura.

Si té discrepàncies amb algun dels seus clients o proveïdors, consulti’ns. L’assessorarem sobre el millor mode de protegir els seus interessos.