LES VENDES PER INTERNET A PARTICULARS

07 Ago
descarga

LES VENDES PER INTERNET A PARTICULARS

Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, la qual cosa els permet accedir a clients que resideixin en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, ha de saber que aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA.

Inicialment, en aquestes vendes haurà de repercutir l’IVA espanyol. Iva que haurà d’incloure en les seves declaracions periòdiques, com el repercutit a qualsevol altre client resident a Espanya. Tot i això, a partir del moment en què superi els llindars de vendes fixats pel país destinatari, haurà de començar a repercutir l’IVA d’aquest, al tipus que correspongui segons la seva pròpia normativa, i ingressar-lo en el territori en qüestió.

Si comença a vendre a particulars d’altres països de la UE, contacti’ns, l’assessorarem sobre l’IVA que ha d’aplicar i, en el seu cas, com tributar-lo.