RESERVES D’ANIVELLAMENT

04 Mar
descarga

RESERVES D’ANIVELLAMENT

Les empreses de reduïda dimensió es poden aplicar més incentius fiscals que la resta d’empreses. Un d’ells són les reserves d’anivellament; complint certs requisits, es pot reduir en un 10% la base imposable positiva de l’Impost de Societats.

Aquesta reducció s’ha de retornar més endavant, però permet “anticipar” la compensació de possibles pèrdues en què s’incorrin en el futur:

  • Si en els cinc anys següents l’empresa incorre en pèrdues, haurà de retornar la reducció practicada. Tot i això haurà obtingut un estalvi financer, a l’haver anticipat la compensació de les pèrdues mencionades.
  • En el cas que no s’incorrés en pèrdues durant aquell període, haurà de retornar la reducció en l’exercici en què finalitzi el termini dels cinc anys. No obstant, com en l’exercici mencionat podrà seguir dotant la reducció, la pot aplicar cada any, ambdues quantitats es compensaran, per la qual cosa, l’estalvi d’impostos pot ser permanent.

Si la seva empresa factura menys de 10 milions d’euros, podrà gaudir de diversos incentius fiscals en el seu Impost de Societats. Els nostres professionals l’ajudaran a aplicar tots els incentius als quals tingui dret.