RECUPERACIÓ DE L’IVA DELS IMPAGATS

12 Jul
Iva-no-cobrado-1024x802

RECUPERACIÓ DE L’IVA DELS IMPAGATS

Quan la seva empresa repercuteix IVA, ha d’incloure’l en la declaració periòdica corresponent a la data en què s’hagi realitzat l’operació (la data de meritació de l’impost), fins i tot encara que no l’hagi cobrat.

Si una vegada transcorreguts sis mesos o un any des de la data de l’operació i no ha obtingut encara el cobrament (o transcorreguts només un any si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros), pot rectificar la factura emesa i anul·lar l’IVA repercutit. D’aquesta manera, podrà considerar un menor IVA repercutit en la seva declaració periòdica i recuperar l’import ingressat a Hisenda en el seu dia.

Aquesta rectificació només es fa a efectes de recuperar l’IVA, i en cap cas implica una renúncia per la seva part a seguir reclamant el principal impagat.

Si la seva empresa té impagats, contacti’ns, els nostres assessors l’informaran de com recuperar directament d’Hisenda l’IVA no cobrat.