VACANCES I IT

12 Nov
453280ab2e254432baebf6df5afb2ddd000060

VACANCES I IT

Si cap dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, aquest tindrà dret a gaudir dels dies que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, una vegada es reincorpori al treball. El mateix succeirà si la baixa s’inicia abans de començar les vacances però acaba coincidint totalment o parcialment amb aquestes.

A partir d’aquí, i en funció del tipus de baixa, el treballador podrà gaudir de les seves vacances:

  • En general: Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins de l’any natural al qual corresponen, el treballador haurà de gaudir-les dins dels 18 mesos següents al final de l’any en què s’hagin generat.
  • Embaràs: Si la IT està relacionada amb l’embaràs, el part o la lactància de la treballadora, o si es tracta de la suspensió del contracte per naixement de fill (baixa per maternitat o paternitat), no existeix cap límit temporal per gaudir de les vacances.

Si es troba amb cap d’aquests casos amb els seus treballadors consulti’ns, els nostres assessors l’informaran.