PRESENTACIÓ DEL MODEL 232

22 Nov
Configuration.

PRESENTACIÓ DEL MODEL 232

Durant el mes de novembre les empreses les quals el seu exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el Model 232 corresponent a l’exercici 2018. En el que s’informa sobre les operacions vinculades i realitzades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Respecte a les operacions vinculades, han d’informar-se les següents:

  • Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros.
  • Les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, participacions, etc.).
  • I les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen del 50% de la xifra de negocis.

També han d’incloure’s el detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals i el detall de les cessions intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció del 60%.

Si la seva empresa realitza operacions vinculades contacti’ns, els nostres assessors l’informaran sobre totes les conseqüències derivades de la realització d’operacions amb persones o entitats vinculades.