LA BONIFICACIÓ PER FORMACIÓ

02 Dic
FUNDAE-Logo-600x350

LA BONIFICACIÓ PER FORMACIÓ

Si la seva empresa té treballadors per compte d’altri, disposa d’un crèdit per gastar en formació. Si té menys de sis treballaldors, disposa d’un crèdit total de 420 euros. Si en té més, el crèdit es calcula segons la grandària de l’empresa (nombre de treballadors), aplicant un percentatge sobre les cotitzacions per formació professional efectuades en l’any anterior, segons la següent escala:

  • De 6 a 9 treballadors: Disposa del 100% de les cotitzacions.
  • De 10 a 49 treballadors: Disposa del 75% de les cotitzacions.
  • De 50 a 249 treballadors: Disposa del 60% de les cotitzacions.
  • A partir de 250 treballadors: Disposa del 50% de les cotitzacions.

Doncs bé, tingui present que el crèdit per gastar en formació al 2019 caduca el dia 31 de desembre. A no ser que tenint una empresa de menys de 50 treballadors, durant el primer semestre de l’any, comuniqués a la Fundació Estatal per la Formació en l’Ocupació la seva intenció d’acumular el crèdit formatiu al dels dos anys següents.

Si no va optar per l’acumulació, planifiqui accions formatives per realitzar abans de la finalització de l’any. Gràcies al crèdit per la formació li sortirà gratis. A més, no només servirà d’estímul per la seva plantilla, els coneixements adquirits permetran al seu personal millorar processos i optimitzar el treball realitzat.

Si no sap de quants crèdits disposa contacti’ns, els nostres assessors comprovaran dels crèdits els quals encara disposa perquè els pugui utilitzar abans de la finalització de l’any.