PRORROGACIÓ DELS MÒDULS

14 Feb
e8581-modulos-estimacion-objetiva

PRORROGACIÓ DELS MÒDULS

El sistema d’estimació objectiva simplifica les obligacions comptables i fiscals de les persones físiques que desenvolupen determinades activitats econòmiques.

Si vostè és un empresari que tributa en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF, tingui en compte que:

  • Els límits per aplicar aquest règim al 2020 no es reduiran tal com estava previst, sinó que, una vegada més, es prorroguen els existents en els últims anys mantenint-se els mateixos que al 2019.
  • A causa que aquesta pròrroga es va publicar al BOE el passat 28 de desembre de 2019, es va establir un nou termini de renúncies o revocacions fins al 29 gener de 2020.
  • Les renúncies comunicades al mes de desembre s’entenen que estan comunicades dins de termini. No obstant això, qui les hagin realitzat podran revocar-les fins al 29 de gener de 2020.

Recordi que per a que li sigui d’alicació el sistema de mòduls, els límits que no han de superar-se són de 250.000 euros de vendes totals i de 125.000 euros de vendes a empresaris, així com de 250.000 euros de compres.