Què és un ERTO/ERTE

25 Mar
comput

Què és un ERTO/ERTE

Què és un ERTO?

L’expedient de regulació temporal d’ocupació, ERTO, permet que l’empresa suspengui, durant un temps limitat, els contractes de tots els empleats o d’una part, per “causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major”, segons l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors.

En el cas del coronavirus COVID-19, aquest cas es considera per raons de força major (quan l’activitat de l’empresa es veu paralitzada per ordre de les autoritats o el volum d’absentisme és tal que impedeix l’activitat empresarial), cosa que fa els tràmits més àgils.

Segons la reforma laboral del 2012, cal el permís de l’autoritat laboral. L’hauran de resoldre en un màxim de set dies.

 

Quant cobra el treballador?

Mentre dura l’expedient temporal, el treballador va a l’atur i cobra la prestació que li correspongui, igual que si l’haguessin acomiadat definitivament. Això vol dir que, durant els primers sis mesos, rebrà el 70% de la base reguladora, que sempre és una mica menys que el sou. Hi pot haver alguna empresa que pacti complementar els ingressos. A partir del setè mes, es cobra el 50%.

El treballador continua vinculat a l’empresa, però durant el temps que està fora del lloc de treball no genera dret a pagues extres ni vacances.

No es té dret a indemnització, com passa amb els acomiadaments col·lectius.

 

Qui té dret a cobrar l’atur?

“Les persones treballadores afectades, encara que no comptin amb el període d’ocupació cotitzada mínim necessari”, segons l’excepció aplicada en aquesta crisi sanitària.

En general, la llei demana que el treballador no rebi altres prestacions i que hagi cotitzat el temps suficient (dotze mesos en sis anys).
Què passa quan s’acaba l’ERTO?

El treballador torna al lloc de treball de sempre i amb el sou de sempre. El principal avantatge dels expedients temporals és que l’empleat no perd el lloc de treball, és una suspensió temporal.

 

Com queda l’atur?

El temps de l’expedient temporal per coronavirus no consumeix temps d’atur. És una mesura excepcional que ha aprovat el consell de ministres, perquè normalment resta. Els sindicats i els empresaris ho havien demanat.