PRORROGA DELS ERTOS FINS SETEMBRE

22 Sep
3269009

PRORROGA DELS ERTOS FINS SETEMBRE

Si una empresa va tramitar un ERTO per força major abans del 27 de juny del 2020, podrà seguir aplicant-lo com a màxim fins al 30 de setembre de 2020.

Així mateix, s’han aprovat exoneracions en les cotitzacions de juliol, agost i setembre, tant per a treballadors que segueixen en ERTO per força major com per als que ja han estat desafectats. També s’han establert exoneracions per aquests tres mesos en els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (fins ara en aquests ERTOs no havia incentius). En ambdós casos, la quantia dels incentius és la següent:

  •  Menys de 50 treballadors: 35% per als treballadors afectats i 60% per als desafectats.
  • 50 o més treballadors: 25% per als treballadors afectats i 40% per als desafectats.

Si a data 30 de juny de 2020 una empresa es trobava en ERTO de força major total i després d’aquesta data segueix sense haver pogut reiniciar l’activitat, fins al 30 de setembre es podrà aplicar els següents incentius (si reinicia la seva activitat abans d’aquesta data, començarà a aplicar les exoneracions abans mencionades):

  • Menys de 50 treballadors: 70% al juliol, 60% a l’agost i 35% al setembre.
  • 50 o més treballadors: 50% al juliol, 40% a l’agost i 25% al setembre.

Si a partir de l’1 de juliol de 2020 una empresa veu que no pot reiniciar l’activitat per l’adopció de noves restriccions, per exemple un rebrot de la pandèmia, la norma ja preveu la possibilitat d’aplicar un nou ERTO per força major. A més aquest ERTO donaria dret a les següents exoneracions (si reinicia l’activitat, li seran d’aplicació des d’aquell moment en què ho faci i fins al 30 de setembre les exoneracions fixades en la primera menció de l’article):

  • Menys de 50 treballadors: 80% des del tancament fins al 30 de setembre.
  • 50 o més treballadors: 60% des del tancament fins al 30 de setembre.