NOVA PRÒRROGA ERTOs PER FORÇA MAJOR

31 Dic
ERTE

NOVA PRÒRROGA ERTOs PER FORÇA MAJOR

Tots els ERTOs per causa de força major que es trobaven vigents a data 30 de setembre de 2020 han quedat prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, sense la necessitat de realitzar cap gestió per obtenir aquesta pròrroga.

Respecte a les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social, podran seguir aplicant-se en els següents casos:

  • Si l’activitat està inclosa en el llistat d’activitats publicades en el Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre.
  • Si el negoci depèn indirectament d’empreses dedicades a aquestes activitats.
  • O bé si la facturació durant el 2019 es va generar, almenys en un 50%, en operacions realitzades amb aquestes empreses.