NOU PLA TRIMESTRAL D’AJUTS DIRECTES PER ALS COL·LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LA COVID-19

09 Feb
gestoria Vilafranca

NOU PLA TRIMESTRAL D’AJUTS DIRECTES PER ALS COL·LECTIUS I SECTORS MÉS AFECTATS PER LA COVID-19

De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, us informa del nou pla trimestral d’ajuts directes per als col·lectius i sectors més afectats per la Covid-19.

El Govern va activar ahir el nou pla trimestral d’ajuts directes dotat amb 618 milions d’euros per als col·lectius i sectors més afectats per la Covid-19. 

Aquests ajuts aniran destinats a Micro i petites empreses i cooperatives afectades per ERTO, Persones treballadores en situació d’ERTO i Persones treballadores autònomes.

 

  •  Micro i petites empreses i cooperatives afectades per ERTO

Aquesta línia té com a objectiu donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les microempreses, petites empreses i cooperatives. 

S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021. Però no s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.

Els ajuts es podran demanar a partir de dilluns vinent, 15 de febrer, a les 12.00 hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores. Es preveu destinar-hi 208 milions d’euros. 

 

  • Persones treballadores en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu i per a persones treballadores autònomes. 

Es tracta d’un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic al que hi poden accedir les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones amb prestació extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu, i també les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades. Aquest ajut està dotat amb 105 milions d’euros. 

Pel que fa al registre per accedir a aquest ajut, el termini d’inscripció s’obrirà el proper dilluns 15 de febrer, a les 9 hores i finalitzarà el dia 25 de febrer a les 15 hores. Cal destacar que l’ordre d’inscripció al registre no determinarà en cap cas la preferència en l’atorgament de l’ajut. Aquest ajut serà compatible amb tots els altres de la Generalitat i el seu import estarà al voltant dels 600 euros.

Els requisits per tal de poder accedir a la inscripció són els següents:

. Residir a Catalunya.

. Estar afectat per un ERTO (total o parcial) actiu al desembre de 2020 i que siguin beneficiaris de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) el desembre de 2020, o que tinguin pendent el reconeixement d’aquesta prestació. 

. Ser beneficiaris de la prestació extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu.

 

  •  Persones treballadores autònomes

Per últim, la sol·licitud per l’’ajut a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector, s’obrirà el proper divendres 19 de febrer a les 9 hores fins al dia 26 de febrer a les 15 hores. L’ajut per al treball autònom serà una altra vegada de 2.000 euros i està previst destinar-hi 280 milions d’euros.

. Les persones interessades han de complir els següents requisits per a poder accedir a la inscripció:

. Tenir el domicili fiscal a Catalunya.

. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.

. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

El rendiment net de l’activitat de l’any 2020 no ha de superar els 17.500 euros, o la xifra proporcional en cas d’haver causat alta al RETA més enllà de l’1 de gener del 2020.

 

Si vol sol·licitar qualsevol de les ajudes anteriors, posi’s en contacte amb el nostre departament fiscal comptable per iniciar els tràmits per a la inscripció. També pot contactar amb De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, a través del nostre formulari.