ASPECTES IMPORTANTS DE LA CAMPANYA DE DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020 EN RELACIÓ ALS ERTOs

21 Abr
gestoria vilafranca

ASPECTES IMPORTANTS DE LA CAMPANYA DE DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020 EN RELACIÓ ALS ERTOs

Des de De Cara Assessors, la teva gestoria a Vilafranca, volem explicar-te els aspectes més importants d’aquesta campanya de Renda. Aquest any són molts els contribuents obligats a presentar la declaració (afectats per ERTOs, beneficiaris d’ajudes, etc.), i és que el 2020 ha estat un any marcat per la Covid-19.

  • Treballadors afectats per ERTOs

A causa de la pandèmia mundial que es va iniciar el març del 2020, són molts els negocis que s’han acollit a ERTOs. Això implica que molts treballadors han rebut sous de part de les seves empreses i també de la Seguretat Social, per tant, han tingut dos pagadors. Habitualment, els contribuents amb ingressos íntegres del treball que no superen els 22.000 euros, no han de presentar la declaració (sempre que es compleixin la resta de requisits per a no declarar). No obstant això, aquest límit baixa fins a 14.000 euros si els ingressos provenen de més d’un pagador i quan les quantitats rebudes pels altres pagadors superin els 1.500 euros. Aquest és el motiu pel qual molts treballadors que fins ara no havien de presentar la declaració aquest any sí que ho hauran de fer.

Igualment, els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital també hauran de presentar la declaració, i no només el titular, sinó totes les persones integrants de la unitat de convivència (tant si són menors o no). Això serà amb independència que l’import percebut estigui exempt o no, ja que l’obligació de declarar és un dels requisits imprescindibles per al seu cobrament.

Una de les novetats d’aquest exercici és la possibilitat de fraccionament en 6 mesos del pagament per a contribuents en ERTO. Qualsevol treballador que hagi estat en un ERTO el 2020 pot sol·licitar un fraccionament en 6 mesos de la quantitat a ingressar, i sense interessos de demora.

La campanya de la Renda d’aquest any és, amb tota probabilitat, la més complexa a la que s’ha fet front en els últims anys. Per això es fa més important encara comptar amb l’ajuda de professionals per a garantir que la informació declarada és veraç, correcte i completa.

L’equip de De Cara Assessors, la teva gestoria de Vilafranca, estem a la vostra disposició per a ajudar-vos a realitzar aquest tràmit.

https://www.gestdecara.com/serveis/fiscal-tributari/