COM TRIBUTEN LES PRESTACIONS COVID PER AUTÒNOMS A L’IRPF?

09 Jun
gestoria vilafranca

COM TRIBUTEN LES PRESTACIONS COVID PER AUTÒNOMS A L’IRPF?

A De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, estem al dia de tota la informació relacionada amb la Covid-19, i la seva repercussió en la declaració de la renda. En aquest cas, volem compartir amb vosaltres com tributen les prestacions relacionades amb la Covid-19 per autònoms en l’IRPF.

Els autònoms que es van veure obligats a suspendre la seva activitat o van veure la seva facturació reduïda en un 75% a causa de la crisi econòmica derivada de la Covid-19, van poder-se beneficiar de les prestacions extraordinàries de la Seguretat Social aprovades.

Respecte a l’IRPF, és important que sabeu que:

. Aquesta prestació s’ha de declarar a l’IRPF com a rendiment del treball.

. Això permet al beneficiari aplicar les despeses i les reduccions que estableix la llei.

Les ajudes consistents en l’exempció del pagament de la quota d’autònoms, no s’han de computar com a ingrés.

En altres ocasions, les mesures han consistit en ajudes o subvencions a càrrec de l’Estat o de les comunitats autònomes. Aquestes es perceben amb l’objecte de compensar la pèrdua d’ingressos en l’activitat, per això reben el tractament d’ingressos de l’activitat professional en concepte de subvencions. Així doncs, s’han de tenir en compte per al càlcul del rendiment net de l’activitat econòmica:

. Si aquestes ajudes són per a compensar la caiguda d’ingressos, s’han d’imputar en l’IRPF de l’exercici en el qual es concedeixin.

. Si subvencionen l’adquisició d’algun actiu, s’han d’imputar com a ingrés de manera proporcional, en els mateixos anys que s’amortitzin les inversions subvencionades.

Com veieu, aquesta campanya de la renda és única i especial. Us recomanem comptar amb l’ajuda d’experts per tal d’evitar errors i possibles sancions. A De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, comptem amb un equip especialitzat en tributs per a gestionar-vos aquest i altres tràmits.