NOVETATS EN L’IVA DELS E-COMMERCE

21 Sep
gestoria vilafranca

NOVETATS EN L’IVA DELS E-COMMERCE

Des de De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafrancaus informem dels canvis en el règim de vendes a distància i el comerç electrònic.

Volem compartir amb vosaltres les novetats més importants en matèria d’IVA que són aplicables des del dia 1 de juliol:

  • S’estén el règim de finestreta única a les vendes a distància de béns. Si se superen els 10.000€ anuals en la suma de les vendes a distància i de serveis electrònics prestats a consumidors finals d’altres països europeus, les empreses venedores hauran de repercutir l’IVA del país de destí per aquestes vendes, podent utilitzar el sistema de finestreta única.
  • Aquest règim de finestreta única també serà aplicable a les vendes de béns a distància quan aquests tinguin un valor de fins a 150 euros, no estiguin subjectes a impostos especials i s’enviïn des de fora de la Unió Europea. En aquests casos, els proveïdors hauran de repercutir l’IVA del país de destí i la importació realitzada estarà exempta d’IVA.
  • Desapareix l’exempció aplicable sobre les importacions de béns de fins a 22 euros, de manera que aquestes importacions, quan no s’acullin a la finestreta única, hauran de liquidar l’IVA a la importació.

A més, les botigues online que facilitin vendes a distància de béns importats de fins a 150 euros de valor, no subjectes a impostos especials, estan obligades a repercutir l’IVA del país de destí per les compres que facilitin, podent ingressar aquest impost a Hisenda a través del sistema de finestreta única. En aquests casos, la importació dels béns també estarà exempta d’IVA.

Una altra novetat és l’ampliació fins al 31 de desembre d’aquest any de l’aplicació del tipus impositiu del 0% a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la Covid-19, els destinataris dels quals siguin entitats públiques, centres hospitalaris i entitats privades de caràcter social.

El departament fiscal De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafrancaus assessorarà sobre les obligacions fiscals de la vostra empresa i analitzaran si aquesta o qualsevol altra novetat és aplicable al vostre negoci.