NOU IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA AMB EMISSIONS CO₂

17 Oct
gestoria vilafranca

NOU IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA AMB EMISSIONS CO₂

El passat 1 de setembre va entrar en vigor el nou impost sobre els vehicles de tracció mecànica amb emissions CO₂. Des de De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafrancaus presentem aquesta informació en forma de les preguntes més freqüents que ens hem trobat i us en donem resposta.

Què és aquest nou impost?

Es tracta d’un tribut que té com a voluntat incentivar la reducció d’emissions de CO2 en els vehicles. S’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes, i es calcula que aquest any afectarà 4,1 milions de vehicles i 2,1 milions de contribuents.

Qui l’ha de pagar?

  • Persones físiques o jurídiques titulars d’un turisme, furgoneta o motocicleta, i amb domicili fiscal el 2020 a Catalunya.
  • Persones jurídiques amb establiment o oficina i vehicles registrats a Catalunya amb data 31 de desembre de 2020, sense que tinguin domicili fiscal en aquesta comunitat autònoma.

De quines quantitats estem parlant?

La quota serà des de 6 euros/any fins a 60 euros/any, i dependrà de les emissions de CO₂ que constin en la fitxa tècnica del vehicle. En aquest sentit, és proporcional: com més emissions, més elevada serà la quota. Això sí, si la quantitat és inferior a 6 euros, no existirà l’obligació de pagar aquest impost. 

En què s’invertiran els diners recaptats?

Es destinaran al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural. S’invertiran en accions per a millor l’entorn i el transport públic, impulsar la mobilitat sostenible, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, així com en la gestió dels parcs naturals i la investigació.

Com es gestiona aquest impost?

Des de l’1 de maig, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar el padró provisional dels vehicles afectats. Actualment, es pot consultar el padró definitiu, i comença el sistema de pagaments a través de la seu electrònica de l’ATC.

Podeu consultar el padró a través del idCAT Mòbil, així com presentar al·legacions, domiciliar els pagaments, pagar la liquidació i presentar reclamacions. 

De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafrancaestem al dia de tota l’actualitat respecte a tributs. Si necessiteu que us assessorem, contacteu amb nosaltres