QUINES DESPESES ES PODEN DEDUIR ELS AUTÒNOMS?

26 Nov
assessoria vilafranca

QUINES DESPESES ES PODEN DEDUIR ELS AUTÒNOMS?

 

De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafrancaus expliquem quines són les despeses deduïbles i quines són les que pots desgravar a la teva declaració d’IRPF del 2021. A l’últim post del nostre blog us donàvem alguns consells per a estalviar a la declaració de la renda, i avui us expliquem quins són els requisits a complir d’aquestes despeses, el que pots atribuir a la teva activitat i quines són les despeses més problemàtiques a l’hora de declarar.

Primer de tot, cal detallar els tres requisits perquè una despesa sigui fiscalment deduïble:

. Cal que estigui relacionat amb l’activitat econòmica o professional de l’autònom.

Aquest és el requisit més peculiar, ja que per a algunes despeses caldrà demostrar que es tracta de despeses vinculades a l’activitat professional o no a la vida privada. Per exemple, si desenvolupes la teva activitat al teu habitatge habitual, caldrà que determinis el tant per cent de la despesa que es pot atribuir a l’activitat i el que no.

. Ha d’estar justificat mitjançant factura, tot i que també valdrà un tiquet o factura simplificada, sempre que apareguin les teves dades fiscals.

. Ha d’estar registrat al llibre de despeses i inversions.

És important remarcar que tota despesa relacionada amb la teva activitat és deduïble, però serà important documentar-les i detallar-les al llibre de despeses. Encara que sigui temptador, pensa que en cas d’inspecció d’Hisenda hauràs de defensar totes les despeses que hagis declarat, per tant, no convé que les inflis.

Quins tipus de despeses es poden deduir?

  1. Deduccions per als autònoms que treballen des de casa. Es podran deduir les despeses com aigua, gas, electricitat, telèfon i internet. El càlcul de la deducció resultarà d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la superfície total. Per això és rellevant que, en el moment d’iniciar l’activitat i per tal que Hisenda sàpiga que el domicili és el lloc de l’activitat, s’ompli correctament el model 037 d’alta d’autònoms. I és que, a través d’aquest document, s’especifica el grau d’afectació del domicili on es du a terme l’activitat, per tant, s’hauran d’indicar el nombre total de metres quadrats destinats al desenvolupament del treball. L’equip de De Cara Assessors us pot ajudar a omplir correctament aquest document per tal d’evitar sancions
  2. Deduccions en despeses de manutenció dels autònoms. Aquestes despeses sempre s’hauran de produir en establiments de restauració i hostaleria. Els autònoms podran deduir-se fins a 26,67 euros en dietes dins el seu municipi, fins a 53,34 euros al dia si es produeix fora del municipi i, en el cas de l’estranger, podran deduir-se fins a 48,08 euros diaris.
  3. Deduccions en primes d’assegurances de cobertura per malaltia dels autònoms. També es consideren deduïbles les primes d’assegurances de cobertura per malaltia de l’autònom. Aquesta deducció inclou la mateixa cobertura de l’autònom, la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys. En aquest cas, el límit màxim de deducció serà de 500 euros per cada una de les persones mencionades. Amb la llei actual, la quantitat deduïble ascendeix a 1.500 euros per persones amb discapacitat.

Si necessiteu ajuda amb les vostres obligacions fiscals, o necessiteu assessorament, a De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, estem a la vostra disposició.