LA FISCALITAT DELS REGALS DE NADAL A LES EMPRESES

27 Dic
assessoria vilafranca

LA FISCALITAT DELS REGALS DE NADAL A LES EMPRESES

De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafrancavolem informar-vos sobre la fiscalitat dels regals de Nadal de les empreses. I és que, malgrat la Covid-19, aquest any es poden recuperar els sopars d’empresa, però seguiran també vigents les cistelles i regals de Nadal per agrair l’esforç a tots els treballadors.

Cal que sàpigues que aquestes tradicions impliquen impostos, dels que avui us donem detalls:

  • Sopars o dinars de Nadal

Si a la teva empresa sou dels que seguireu celebrant aquests àpats, segur que t’interessa saber si pots d’eduir, per una banda, l’IVA de la factura i si es tracta d’una despesa deduïble en l’Impost sobre Societats.

En aquest sentit, la llei estableix que, si aquesta celebració forma part dels usos i costums de l’organització, és a dir, si és una tradició que s’ha dut a terme durant els últims anys, serà considerat una partida deduïble a efectes de l’Impost sobre Societats.

  • Regals i obsequis de Nadal

En aquests casos, l’IVA d’aquestes despeses no és deduïble. L’article 96 estableix que no podran ser objecte de deducció els béns o serveis destinats a atencions a clients, assalariats o terceres persones.

Les quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit suportades amb ocasió de l’adquisició dels serveis d’hostaleria i obsequis per als empleats, que no són objecte del trànsit habitual de l’empresa, no són deduïbles. Això queda especificat en la consulta vinculant de la Direcció General de Tributs V3818-15.

Però, i les empreses de nova creació?

Pel que us hem explicat fins ara, no poden deduir res fins que no es converteixi en un costum. La deducció de la cistella o regal pot suposar un risc fiscal, que l’empresari haurà de valorar juntament amb el seu assessor, ja que davant d’una inspecció d’Hisenda poden enfrontar-se a sancions.

I com tributen els obsequis de Nadal en les nòmines dels treballadors?

Les cistelles i regals de Nadal són retribucions en espècie, no exemptes, i per això s’han d’incloure en la nòmina dels treballadors. A més, s’han d’ingressar mitjançant el model 111 els corresponents pagaments a compte de l’IRPF. L’import de les cistelles i regals s’inclou en la base de cotització.

Excepcions:

– Loteria de Nadal: és deduïble si es pot demostrar la despesa per relacions públiques. Per això és important tenir documentades les entregues d’aquesta loteria.

– Les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris que no superin l’import de 200 euros durant l’any natural a un mateix destinatari. Si els objectes que es regalen inclouen el nom de l’empresa es pot deduir l’IVA, per això és rellevant que a les factures d’aquests objectes s’especifiqui la serigrafia.

Com veieu, es tracta d’un tema que pot suposar sancions a l’empresa si no es declara correctament. Per a evitar errors, us recomanem contactar amb l’equip de De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, per a tractar correctament la fiscalitat dels regals de Nadal de la vostra empresa.