AMPLIACIÓ FINS AL JUNY DE 2022 LA SOL·LICITUD D’AVALS PER A PIMES I AUTÒNOMS

08 Feb
gestoria vilafranca

AMPLIACIÓ FINS AL JUNY DE 2022 LA SOL·LICITUD D’AVALS PER A PIMES I AUTÒNOMS

 

De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafranca, volem que esteu informats de totes les ajudes i bonificacions a les quals us podeu acollir. Per això volem informar-vos de l’ampliació fins al juny de 2022 la sol·licitud d’avals per a pimes i autònoms, amb tots els detalls.

El govern central ha ampliat el termini perquè autònoms i pimes puguin sol·licitar les línies d’avals i es puguin beneficiar de les mesures del Codi de Bones Pràctiques subscrit amb les entitats financeres per a reforçar així la seva solvència. Principalment:

  • S’augmenten les quantitats màximes d’ajudes a les quals poden optar els beneficiaris, que passen d’1,8 a 2,3 milions d’euros.
  • L’1 de juny de 2022 és l’últim dia en el qual es poden sol·licitar aquests avals, que es podran concedir fins al 30 de juny.

A través del Codi de Bones Pràctiques s’estableixen mesures de suport a la solvència com:

  • L’extensió addicional del termini de venciment dels préstecs amb aval públic.
  • La possibilitat de convertir el préstec avalat en un préstec participatiu, mantenint la cobertura de l’aval públic.
  • La realització de transferències directes a autònoms i pimes per a la reducció del principal del finançament avalada contreta durant la pandèmia.

Així, els autònoms i pimes podran sol·licitar fins al pròxim 1 de juny de 2022 l’ampliació del període d’amortització i la conversió del préstec en un de participatiu.

Si necessiteu ajuda per a la realització d’algun tràmit relacionat amb l’ampliació fins al juny de 2022 la sol·licitud d’avals per a pimes i autònoms, podeu contactar amb l’equip de De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca.