COM QUEDEN ELS CONTRACTES TEMPORALS DESPRÉS DE LA REFORMA LABORAL?

08 Apr
gestoria vilafranca

COM QUEDEN ELS CONTRACTES TEMPORALS DESPRÉS DE LA REFORMA LABORAL?

De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafranca, volem que enteneu exactament què és el que implica la Reforma Laboral. Avui us parlem de com queden els contractes laborals després de l’entrada en vigor d’aquesta reforma. 

El dia 1 d’aquest mes d’abril ha entrat en vigor la nova reforma laboral que, entre altres prioritats, limita la temporalitat de la contractació. D’aquesta manera, apareixen dos tipus de contractació temporal, i desapareix la possibilitat de realitzar contractes per obra o servei determinat.

  • Contracte per circumstàncies de la producció imprevisibles

Quan es pot utilitzar aquest contracte?

Quan la situació és imprevisible. És a dir, l’empresa haurà de demostrar el desajustament temporal existent entre l’ocupació disponible i la necessària, ateses les circumstàncies concretes del moment, així com el caràcter ocasional, esporàdic i imprevisible dels treballs que es contractaran.

També es podrà usar per a cobrir les vacances dels treballadors, però caldrà que es concreti quins són els treballadors que s’han de cobrir i justificar que no és possible suplir-los amb els treballadors del moment.

  • Contracte per circumstàncies de la producció previsibles

Quan es pot fer ús d’aquest contracte?

Per a cobrir situacions previsibles i de caràcter ocasional, amb una duració reduïda i limitada, amb un màxim de 90 dies, intermitents, dins l’any natural, per empresa i per treballador.

No es pot utilitzar per cobrir activitats reiterades i cícliques, en les que s’ha d’utilitzar el contracte fix discontinu.

L’anterior contracte d’interinitat passa a denominar-se de substitució, però manté els mateixos supòsits de formalització.

Increment de les sancions per ús fraudulent de la contractació temporal. S’estableix un augment de les sancions de fins a 10.000€.

Què passa amb els contractes d’obra i servei, eventuals o els d’interinitat celebrats abans del 31 de desembre de 2021? Es mantenen vigents fins a la seva duració màxima, encara que es produeixi amb posterioritat al 30 de març d’aquest any, i es regiran per la normativa anterior. En canvi, els celebrats entre el 31 de desembre del 2021 i el 30 de març de 2022 es regiran també per la normativa anterior, però la seva duració no podrà ser superior a sis mesos.

Si necessiteu ajuda relacionada amb la contractació de personal o teniu dubtes sobre la nova Reforma Laboral, podeu contactar amb el departament laboral de De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca.