PRINCIPALS ERRORS DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

22 Abr
assessoria vilafranca

PRINCIPALS ERRORS DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Al post d’avui del blog de De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafranca, volem compartir amb vosaltres els principals errors de la declaració de la renda, precisament perquè no els cometeu vosaltres.

El dia 6 d’abril es va iniciar la campanya de la Renda 2021. Es tracta, com bé sabeu, d’una declaració relacionada amb els ingressos dels ciutadans l’any anterior, ja sigui a través de rendiments del treball o a través d’actius financers i inversions. Hisenda ofereix als ciutadans un esborrany de la declaració de cadascun, que cal revisar per evitar possibles errors. Un cop revisat i corregit o omplert el necessari, aquesta declaració es presenta i torna a ser revisada per l’Agència Tributària que informa a continuació al ciutadà si cal regular la situació, sigui a favor d’ell o de l’Agència.

  • Un petit error a l’hora d’omplir aquesta declaració, o bé aprovar un esborrany que té dades incorrectes, pot causar sancions per al contribuent i pot suposar sancions de fins a 30.000 euros. Per això, avui volem revisar amb vosaltres els principals errors de la declaració de la renda:
  • Dades incorrectes. Cal revisar cadascun dels noms o números de les dades personals o fiscals, ja que presentar els documents corresponents amb un error en aquests pot suposar una sanció de fins a 100 euros.
  • Deduccions o bonificacions errònies: cal que siguin correctes, i és que aquest és un dels motius pels quals la Renda és favorable per al contribuent. Una infracció en aquest sentit pot suposar una multa de fins a 300 euros.
  • Documents falsos: si s’aporten factures, documents o justificants no verídics, i comportin un benefici en la Declaració de la Renda superior a 3.000 euros, són sancionats amb una multa d’entre el 50% i el 100% de l’import.
  • Atenció al calendari: sense excepcions, cal complir els terminis exigits per l’Agència Tributària. Les sancions en aquest cas augmenten progressivament fins al 20% de l’import a pagar o 100 euros en cas que la Renda sigui a retornar.
  • Errors en el número d’identificació fiscal. Les multes en aquest supòsit van des dels 150 euros als 30.000 en casos d’infracció greu.
  • Obstaculitzar l’Agència Tributària pot ser sancionat amb multes de 150 fins a 600 euros.

Com podeu veure, cometre errors en la declaració de la renda pot resultar molt car. L’equip de De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca estem a la vostra disposició per a ajudar-vos a realitzar aquest tràmit.