ASSEGURANCES RECOMANADES PER A LES PIMES

13 Jun
assessoria vilafranca

ASSEGURANCES RECOMANADES PER A LES PIMES

Al post d’avui del blog de De Cara Assessors, la vostra assessoria de Vilafranca, volem compartir amb vosaltres quines són les assegurances recomanades per a les PIMES. 

És important destacar que les assegurances que ha de tenir una PIME varien en funció de l’activitat que desenvolupi, del sector en el qual operi o del nombre de treballadors.

Dit això, quines són les assegurances més importants recomanades per a les PIMES?

  • Assegurança de Responsabilitat Civil:  Protegeix l’empresari davant possibles errors o danys civils que la seva activitat pugui provocar a tercers. 
  • Assegurança d’accidents de conveni: És obligatori quan l’empresa tingui empleats i l’empresa estigui subjecte a un conveni laboral. Aquesta assegurança respon en forma d’indemnització en el cas que algun dels treballadors pateixi algun accident, invalidesa o defunció. Si no hi ha una assegurança contractada, l’empresari serà qui assumirà totes les indemnitzacions. 
  • Assegurança multirisc que protegeixi el local on es du a terme l’activitat laboral. D’aquesta manera es cobreixen els danys derivats d’un robatori, un incendi o possibles danys causats als veïns.
  • Assegurança de salut i vida. Si durant l’activitat laboral s’utilitza un vehicle, caldrà disposar d’una assegurança per a vehicles. 

Igualment, hi ha una sèrie d’assegurances que també són importants a tenir en compte: 

  • Assegurança d’accidents col·lectius: és perfecte per a protegir la plantilla en cas que no hi hagi conveni laboral. 
  • Assegurança de salut: sobretot en el cas dels autònoms, és molt recomanable. En aquest cas, els treballadors per compte propi, podran deduir-se part de la prima d’assegurances de salut en la declaració de l’IRPF.
  • Assegurança de vida: també és important, ja que la gestió de l’empresa és responsabilitat del treballador, i en cas d’imprevist o defunció, es podria assegurar un capital determinat als beneficiaris de l’empresari. 

Si necessiteu que us ajudem amb tràmits relacionats amb les PIMES, o amb les assegurances recomanades per a les PIMES, podeu contactar amb l’equip de De Cara Assessors, la vostra gestoria de Vilafranca, per a assessorar-vos.