Blog

22 Nov
Configuration.

PRESENTACIÓ DEL MODEL 232

Durant el mes de novembre les empreses les quals el seu exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el Model 232 corresponent a l’exercici 2018. En el que s’informa sobre les operacions vinculades i realitzades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Respecte a les operacions vinculades, han d’informar-se les següents: Les […]

12 Nov
453280ab2e254432baebf6df5afb2ddd000060

VACANCES I IT

Si cap dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, aquest tindrà dret a gaudir dels dies que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, una vegada es reincorpori al treball. El mateix succeirà si la baixa s’inicia abans de començar les vacances però acaba coincidint totalment o parcialment amb aquestes. […]

21 Ago
images

CRITERIS DE LA INSPECCIÓ SOBRE EL REGISTRE DE JORNADA

La Inspecció de Treball ha publicat el seu criteri en matèria de registre de jornada. Aquest document té per objecte fixar criteris per la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn en matèria de registre de jornada. Algunes de les qüestions que es tracten en el document serien: El registre de la jornada ha de […]

12 Jul
Iva-no-cobrado-1024x802

RECUPERACIÓ DE L’IVA DELS IMPAGATS

Quan la seva empresa repercuteix IVA, ha d’incloure’l en la declaració periòdica corresponent a la data en què s’hagi realitzat l’operació (la data de meritació de l’impost), fins i tot encara que no l’hagi cobrat. Si una vegada transcorreguts sis mesos o un any des de la data de l’operació i no ha obtingut encara […]

11 Jun
shutterstock_81489187

AUGMENT DE LA PATERNITAT

Recentment s’ha publicat el Reial Decret-llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. Aquest R.D. ha establert un augment de la duració de la suspensió del contracte per paternitat, garantint a tots els treballadors que tinguin fills a partir […]

03 Jun
amortizacion

PIMES: AMORTITZACIÓ DOBLE

Actualment, hi ha moltes empreses que no aprofiten tots els incentius que els són aplicables. Les empreses que facturen menys de 10 milions d’euros poden aplicar el règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, que contenen incentius que els permeten endarrerir, i en molts casos reduir, el pagament de l’Impost sobre Societats. Un d’aquests […]

14 May
Time management giant clocks and business people. Manager controls employees working well, do tasks productively, organizing skills help to spend hours in the office effectively. Vector illustration

EL NOU REGISTRE DE JORNADA I SALARIS

A partir del 12 de maig, una recent llei obliga a totes les empreses a dur un registre de la jornada dels seus treballadors, inclosos aquells que estan contractats a jornada completa. Fins ara ja existia aquesta obligació de registrar la jornada, però tant sols en aquells treballadors contractats a temps parcial. Aquest registre de […]

29 Abr
cotizacion-autonomos-1-900x400

AUGMENT DE LES PRESTACIONS A FAVOR DELS AUTÒNOMS

Des de l’1 de gener de 2019, els autònoms estan obligats a cotitzar per contingències professionals (accidents de treball), per cessament de l’activitat (“l’atur” dels autònoms) i per formació professional. Això ha provocat que aquells autònoms que no cotitzaven pels dos conceptes, fins a l’any passat era optatiu fer-ho, ha suposat un increment del cost […]

01 Abr
Bonificación-Seguros-Sociales

DEROGACIÓ DE BONIFICACIONS AL 2019

A partir de l’1 de gener de 2019, amb l’aprovació del Reial Decret Legislatiu 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, algunes de les bonificacions les quals la seva empresa es podia veure beneficiada han quedat derogades. Les empreses […]

28 Mar
2018043020231092307

ELS FALS AUTÒNOMS

Amb la finalitat d’evitar la contractació dels falsos autònoms, a partir d’aquest 2019 s’ha afegit un nou tipus d’infracció greu per sancionar aquest incompliment. Si vostè contracta a un treballador autònom i el treball realitzat compleix amb els requisits d’una relació laboral ordinària, és a dir que les tasques es realitzen sota la seva direcció, […]