Avís legal

Avís legal i política de privacitat

Objecte Social. DE CARA ASSESSORS ASSOCIATS, S.L.P. (d’ara endavant, DE CARA ASSESSORS) és un despatx professional dedicat a l’assessoria a empreses i particulars.

Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.decaraassessors.com.

Denominació: DE CARA ASSESSORS, S.L.P.

Domicili: Rambla Nostra Senyora 25, 08720, Vilafranca del Pened

Telèfon: +34 93 890 25 52

Correu electrònic: info@decaraassessors.com

CIF: B63335327

Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de ________________________

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a DE CARA ASSESSORS o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de DE CARA ASSESSORS o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de DE CARA ASSESSORS o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel.lectual o industrial excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

DE CARA ASSESSORS no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

 

 

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

DE CARA ASSESSORS es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

DE CARA ASSESSORS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades per les següents finalitats, sempre i quan vostè així ho hagi sol·licitat i consentit:

  • Atendre les consultes que ens faci arribar mitjançant el nostre formulari de contacte.
  • Fer-li arribar els nostres butlletins informatius.

En cap cas DE CARA ASSESSORS farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. DE CARA ASSESSORS es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Los dades facilitades per rebre les nostres comunicacions comercials a través del nostre butlletí es conservaran als nostres registres mentre vostè no sol·liciti la cancel·lació de les mateixes.

Les dades facilitades a través del formulari de contacte s’eliminaran dels nostres registres una vegada haguem atès la seva consulta, no obstant això es podran conservar degudament bloquejades si existeix una obligació legal de conservació.

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. També l’informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: DE CARA ASSESSORS, S.L.P. – Rambla Nostra Senyora 25, 08720, Vilafranca del Penedès – T. +34 93 890 25 52 - info@decaraassessors.com.

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, n’accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 18 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 18 anys d’edat.
DE CARA ASSESSORS recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. Al seguir el nostre perfil a les xarxes socials dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la seva política de privacitat. També presta el seu consentiment exprés a DE CARA ASSESSORS per al tractament de les seves dades contingudes al llistat d’amics i al fet que les notícies publicades relacionades amb la nostra activitat i serveis professionals apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de DE CARA ASSESSORS a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és DE CARA ASSESSORS, amb la finalitat de mantenir-los informats a través de les xarxes socials sobre els nostres serveis professionals.

La seva petició per connectar, implica necessàriament, el seu consentiment per realitzar els tractaments assenyalats.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. DE CARA ASSESSORS no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades de les quals estiguin publicades o incloses en comentaris, podran sol·licitar a DE CARA ASSESSORS la seva cancel·lació.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a DE CARA ASSESSORS. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: DE CARA ASSESSORS, S.L.P. – Rambla Nostra Senyora 25, 08720, Vilafranca del Penedès – T. +34 93 890 25 52 - info@decaraassessors.com.

Enllaços a d’altres Webs. Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per DE CARA ASSESSORS, per aquest motiu, DE CARA ASSESSORS no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.