Política de qualitat

Política de qualitat

Els canvis econòmics i socials que viu la nostra societat, tant estructurals com propis del territori on vivim, són constants i fan necessària l’adaptació de les empreses i de les persones a aquesta nova realitat.

De Cara Assessors, S.L.P. entén que oferir un servei integral a les empreses basat en:
1- Assessoria fiscal, laboral i comptable.
2- Assessoria financera.
3- Dret mercantil.
4- Dret civil.
5- Dret penal.
6- Dret laboral.
7- Dret societari.
8- Gestoria administrativa.

És l’element diferencial per garantir i contribuir a la millora de les capacitats i habilitats professionals del nostre teixit empresarial, societari i civil. I des de 1975 entenem aquest posicionament i aquesta necessitat.

Així doncs, els nous reptes del mercat, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, el desenvolupament de nous sectors econòmics i la planificació estratègica empresarial, són alguns dels desafiaments que hem d’afrontar conjuntament.

En aquest sentit, De Cara Assessors, S.L.P. ha d’anar adaptant-se a les noves realitats per tal d’oferir als nostres clients uns serveis cada vegada millors i més específics per a cada necessitat.

El nostre repte és satisfer les necessitats i expectatives amb la màxima qualitat possible. Considerem que la qualitat és un factor essencial per donar un bon servei al client final i al client intern i per això és fonamental la implicació i col·laboració de totes les persones de la nostra empresa, cadascú assumint la responsabilitat pròpia del seu lloc de treball.

És necessari que ens proposem anualment uns objectius de qualitat que fomentin la millora contínua. El nostre sistema de gestió ha de ser actiu, adaptant-se als continus canvis i a la millora contínua amb la implantació d’accions que augmentin la confiança dels nostres clients.

Hem d’estar preparats i reciclar-nos contínuament per tal de complir la nostra tasca de Servei al client de la manera més eficaç, eficient i completa possible.

La Política de Qualitat es basa, doncs, en els pilars següents:
1- El Sistema (Normativa ISO 9001).
2- Les Eines (Mètodes estadístics, tècniques de control i millora).
3- Les Persones (Direcció, Tècnics i tècniques, personal administratiu i de suport).
4- L’acompliment dels requeriments legals i reglamentaris.

I recull com a línies mestres:
1. Compromís en complir els requisits aplicables.
2. Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
3. A partir de línies estratègiques definides en l'anàlisi de context realitzat, s'han definit els objectius de l'empresa dels quals s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
4. Vetllar per tal que les condicions de treball siguin òptimes mitjançat l’avaluació dels riscos que es puguin produir als processos, eliminant en la mesura del possible els mateixos i reduint els avaluats.
5. Desenvolupar programes de formació continua amb tendència a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
6. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l'empresa.
7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La direcció de De Cara Assessors, S.L.P. fa aquesta política accessible i la posa a la disposició de tots els seus empleats, clients i proveïdors i per al públic en general i parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema de gestió per part de la Direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.

La Direcció de l’empresa.

Vilafranca del Penedès, a 4 de juny de 2018