Consultoria

Consultoria

Comptem amb una àmplia experiència en l’àmbit d’assessorament per a la planificació estratègica aplicada a diversos sectors empresarials i amb diferents objectius.

  • Planificació estratègica, plans de negoci i viabilitat
  • Successió familiar i estratègia patrimonial.
  • Consultoria financera i de negoci.
  • Disseny de quadres de comandament i d’elements d’informació per a la direcció.
  • Racionalització de costos i eficiència organitzativa.
  • Consultoria en l’implantació de sistemes de gestió de qualitat: ISO 9001 –Qualitat-, ISO 14001 –Gestió ambiental-, OHSAS 18001 –Seguretat laboral-, ISO-FSCC 22000 –Seguretat alimentària-, ISO 27001 –Seguretat de la informació.