Fiscal – Tributari

Assessoria | Fiscal-Tributari

L’equip d’economistes del nostre despatx té experiència per a buscar i aconseguir per a cada cas les solucions més òptimes per a la gestió fiscal dels nostres clients.

L’experiència acumulada en la nostra relació amb l’Administració tributària ens permet afrontar amb garanties qualsevol tipus de revisió o actuació que aquella pugui realitzar. Són actuacions i serveis propis de la nostra activitat les que es relacionen:

 • Assessorament continuat a les empreses i professionals en les seves obligacions tributàries de forma continuada.
 • Fiscalitat nacional i internacional de Persones Jurídiques.
 • Fiscalitat nacional i internacional de Persones Físiques (Planificació i Liquidació Successòria, Gestió de Patrimonis, expatriats etc.)
 • Revisions fiscals empresarials en el context d’auditories financeres, processos de compravenda (due diligence), així com revisions diagnòstic per a la detecció de riscos i oportunitats fiscals.
 • Serveis in company de recolzament a la direcció financera i/o fiscal interna.
 • Valoració d’operacions entre entitats vinculades i documentació de preus de transferència
 • Procediments Tributaris i d’Inspecció front l’Administració Tributària.
 • Planificació fiscal de l’empresa familiar.
 • Atenció de les relacions dels nostres clients amb l’Administració tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció Tributària.
 • Estudi i confecció de recursos i reclamacions davant l’Administració tributària i els tribunals contenciós-administratius.
 • Estudi i càlcul de l’Impost de Societats i de l’Impost de les Persones Físiques.
 • Estudi i càlcul de l’Impost de Transmissions, Successions i Donacions.
 • Gestió de totes les liquidacions tributàries: Impost de la Renta i Patrimoni i pagaments fraccionat, declaracions de IVA, Impost sobre Societats, declaracions censals, operacions intracomunitàries.