Gestoria

Gestoria Vilafranca del Penedès

Registre de marques

Una marca és el reflex del seu negoci. Permeten als seus clients diferenciar els seus productes i serveis dels seus competidors oferint a la seva empresa la possibilitat de comercialitzar de la manera més adequada els seus productes i/o serveis.

Però les marques no només s’utilitzen com a identificadors. Es considera que les marques garanteixen una qualitat constant. Un client satisfet de la qualitat del seu producte o servei seguirà adquirint-lo basant-se en les expectatives de qualitat que recauen sobre la marca que coneixen. És per aquest motiu que és necessari protegir la marca registrant-la i utilitzar-la amb precaució.

Serveis:

 • Sol·licitud de disponibilitat de la marca
 • Registre de la marca
 • Retirada de la marca (títol personal)

Certificats digitals

Un certificat digital o certificat electrònic és un fitxer informàtic generat per una entitat de serveis de certificació que associa unes dades d’ identitat a una persona física, un organisme o a una empresa confirmant d’aquesta manera la seva identitat digital a Internet.

El certificat digital té com a funció principal autenticar al posseïdor i firmar digitalment. És necessari per a realitzar alguns tràmits com la presentació i liquidació d’ Impostos o la presentació de recursos i reclamacions, entre d’altres.

Serveis:

 • Sol·licitud del certificat
 • Acreditació d’ identitat davant l’ Oficina de Registre
 • Descàrrega del certificat d’usuari
 • Seguiment i control de la bústia de notificacions de l’usuari

Trànsit

Gestionem l’automoció i la complexa normativa de transport, tant en la branca del servei públic com en el privat, per la obtenció de les diverses autoritzacions que precisa l’ administrat.

Realitzem els tràmits de:

 • Transferències
 • Duplicats de documentació
 • Permisos de conducció
 • Baixes definitives i temporals
 • Notificacions de venda
 • Baixes definitives i temporal de vehicles de tota mena.
 • Duplicats
 • Reformes sobre vehicles
 • Altes de targeta de transports
 • Renovació targetes de transports
 • Baixes targetes de transport